Cennik

CENNIK obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020

Grupy ogólne – 18 zł za 60 min – średnia* miesięczna wpłata:

Grupy ogólne Indywidualnie Z rodzicem lub 
rodzeństwem 
Nowo zapisani 198 zł (18 zł/godz.)  186 zł (16,91 zł/godz.)
Kontynuujący 180 zł (16,36 zł/godz.)  174 zł (15,82zł/godz.)

Grupy specjalistyczne – średnia* miesięczna wpłata:

grupy
egzami-nacyjne
Matura/FCE CAE               Business
English/CPE
stawka za
60 min
19 zł/godz. 20 zł/godz. 21 zł/godz.
Uczący
się:
indywi-dualnie z rodzicem/
rodzeń-stwem 
indywi-dualnie   z rodzicem/
rodzeń-stwem 
indywi-dualnie z rodzicem/
rodzeń-stwem 
nowo zapisani 209 zł  195  220  207 231 217
kontynu-ujący 190  186  200 196  210  205

W grupach małych (do 4 osób), stawka godzinowa ustalana jest indywidualnie – w zależności od specyfiki i poziomu grupy.

Opłata miesięczna powinna być regulowana do 5-go dnia każdego miesiąca, przelewem bankowym na konto szkoły.

Numer konta:
SJA Britannica: 73 2030 0045 1110 0000 0074 8310

*W roku szkolnym skalkulowanych jest 110 godzin zajęć; z tego rozlicza się miesięczne wpłaty. Są miesiące, w których jest więcej zajęć i takie, w których godzin jest mniej – np. ze względu na święta czy ferie. Średnio na miesiąc w roku szkolnym przypada 11 godzin zegarowych.