Cennik

CENNIK obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024

Grupy ogólne – 27 zł za 60 min – średnia* miesięczna wpłata przy 3 godzinach zegarowych w tygodniu:

Grupy ogólne Standard Z rodzicem lub 
rodzeństwem 
Nowo zapisani 297 zł (27 zł/godz.)  286 zł (26 zł/godz.)
Kontynuujący 275 zł (25 zł/godz.)  264 zł (24 zł/godz.)

Grupy specjalistyczne – średnia* miesięczna wpłata przy 3 godzinach zegarowych w tygodniu:

grupy
egzami-
nacyjne
Matura/FCE CAE               Business
English/CPE
stawka za
60 min
28 zł/godz. 29 zł/godz. 30 zł/godz.
Uczący
się:
Standard z rodzicem/
rodzeń-
stwem 
Standard   z rodzicem/
rodzeń-
stwem 
Standard z rodzicem/
rodzeń-
stwem 
nowo zapisani 308 zł  297 zł  319 zł  308 330 319
kontynu-
ujący
286  275 zł  297 zł 286 zł  308 zł  297 zł

 

W przypadku grup mających zajęcia w systemie 2 godz.  w tygodniu średnia miesięczna jest odpowiednio mniejsza.

Przy trójce lub więcej uczniów z jednej rodziny możliwe są dodatkowe zniżki – prosimy o kontakt w tej sprawie z biurem szkoły.

W grupach małych (do 4 osób), stawka godzinowa ustalana jest indywidualnie – w zależności od specyfiki i poziomu grupy.

Opłata miesięczna powinna być regulowana do 5-go dnia każdego miesiąca, przelewem bankowym na konto szkoły.

Numer konta:
SJA Britannica: 73 2030 0045 1110 0000 0074 8310

*W roku szkolnym skalkulowanych jest 110 godzin zajęć; z tego rozlicza się miesięczne wpłaty. Są miesiące, w których jest więcej zajęć i takie, w których godzin jest mniej – np. ze względu na święta czy ferie. Średnio na miesiąc w roku szkolnym przypada 11 godzin zegarowych.